O konferencii

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ, ktorá sa bude konať v termíne 21. a 22.9.2023 v AquaCity Poprad, nadväzuje na desať ročníkov konferencie ŠPORT A PRÁVO a štyri ročníky konferencie SPORT (R)EVOLUTION.

Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský futbalový zväz v spolupráci s Učenou právnickou spoločnosťou a ďalšími partnermi organizujú toto podujatie s cieľom vytvoriť unikátnu platformu na osobné stretnutie všetkých, športovou terminológiou povedané „hráčov“, ktorí majú mandát, ako aj spoločensko-politické postavenie diskutovať a prinášať návrhy riešení, ktoré môžu šport na Slovensku posunúť z úzadia na miesto, ktoré mu zaslúžene patrí.

Športová obec sformulovala svoje predstavy a požiadavky v Deklarácii slovenského športu 2023, ktorú jednomyseľne schválilo valné zhromaždenie SOŠV v máji tohto roka a pridali sa k nej podpisom aj zástupcovia športovej obce a široká športová verejnosť.

Celý priebeh konferencie bude vysielaný aj online.