Program

INFORMÁCIE O PROGRAME A DISKUTUJÚCICH V PROGRAMOVÝCH BLOKOCH SÚ PRIEBEŽNE DOPĹŇANÉ
posledná aktualizácia: 20.9.2023

Štvrtok 21.9. 

09:30 Otvorenie
_______________

10:00 - 12:30 ŠPORT OČAMI POLITIKOV
moderátori: Martin Čánik a Juraj Čurný

Konferencia sa uskutoční osem dní pred parlamentnými voľbami, preto organizátori pre všetky politické strany a zoskupenia, u ktorých sa javí reálne, že by ich zástupcovia mohli byť súčasťou nového parlamentu, dostali rovnaký priestor na prezentáciu ich zámerov pre budúci rozvoj oblasti športu. Pozvánku dostali politické subjekty, ktoré v priemere v prieskumoch od zverejnenia termínu volieb do uzavretia kandidátok dosahovali viac ako 3% voličských hlasov. Tieto prezentácie by mali byť zamerané na ich programové predstavy o tom, aký status má mať šport v našej spoločnosti a akým spôsobom chcú po voľbách dosiahnuť svoje zámery týkajúce sa športu. 

Od všetkých zúčastnených sú očakávané odpovede a návrhy riešení v nasledovných bodoch:

- Kam patrí šport (kompetenčné zaradenie športu v rámci štátu - exekutíva)
- Financie (koľko, z čoho a na čo by mali byť v budúcom vládnom období používané financie smerované do športu)
- Športová infraštruktúra (priority v rámci výstavby, rekonštrukcie a udržateľnej prevádzky športovej infraštruktúry)
- Reprezentácia (podpora reprezentácie a významných medzinárodných športových podujatí na Slovensku)
- Vaše priority v oblasti športu na SR

________________________

Pozvanie prijalo desať politických strán a hnutí (v zátvorke meno potvrdeného zástupcu pol. subjektu)
Na konferencii vystúpia podľa poradia, ktoré určilo vyžrebovanie kandidujúcich politických strán a hnutí do volieb do NR SR (v zátvorke vyžrebované volebné číslo kandidátky).

01. ( 3) PS (Dávid Dej) účasť zrušená 19.9.
02. ( 5) OĽANO A PRIATELIA (Karol Kučera, poslanec NR SR, ex-splnomocnenec vlády SR pre šport)
03. (12) SAS (Ivan Husár, ex-štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ)
04. (13) SME RODINA (Igor Kašper, poslanec NR SR)
05. (15) SNS (Andrej Danko)
06. (16) SMER - SSD (Jaroslav Rybánsky, ex-podpredseda správnej rady FNPŠ)
07. (17) HLAS - SD (Rastislav Železník)
08. (22) DEMOKRATI (Richard Nemec, ex-štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ)
09. (23) KDH (Dávid Skokan) účasť zrušená 20.9.
10. (25) REPUBLIKA (Miroslav Suja, poslanec NR SR)

12:30 - 13:30 obed
________________________

13:30 - 15:10 SPOLOČENSKÉ MIESTO ŠPORTU
moderátori: Martin Čánik a Juraj Čurný
Vladimír Synek (úvodná prezentácia)
diskutujúci:
Danka Barteková
, členka MOV a viceprezidentka SOŠV
Peter Korčok, prezident Slovenského atletického zväzu a viceprezident SOŠV
František Oľha, primátor mesta Prešov
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
________________________

15:10 - 15:40 coffee break
________________________

15:40 - 17:40 MINISTERSTVO ŠPORTU A… ?
moderátori: Martin Čánik a Juraj Čurný
Ondřej Šebek, predseda Národní sportovní agentury ČR (online)
Alica Fisterová
(úvodná prezentácia o riadení športu v krajinách EÚ)
diskutujúci:
Mária Berdisová, členka Výkonného výboru SFZ
Anton Siekel, prezident SOŠV
Žaneta Surmajová, generálna riaditeľka legislatívno právnej sekcie MŠVVaŠ
––––––––––––––––––––––––

18:00 - 20:30 voľný program vrátane možnosti futbalu na ihrisku NTC v Poprade, večera
________________________

20:30 - 22:00 spoločenský večer s kultúrnym programom 


Piatok 22.9.

08:45 - 09:15 (OSOBNOSTNÁ) TRANSFORMÁCIA, KTORÚ SLOVENSKÝ ŠPORT POTREBUJE
Motivačná “rozbehová” prednáška - Andy Winson
________________________

09:15 - 10:45 ŠPORT A EKONOMIKA
moderátor: Martin Čánik
diskutujúci:
Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice
Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu
Boris Miškovič, spolutvorca Vízie a koncepcie rozvoja športu na Slovensku do roku 2030
_________________________________

10:45 - 11:15 coffee break
_______________________

11:15 - 12:45 ŠPORT A LEGISLATÍVA
moderátor: Juraj Čurný
diskutujúci:
Ján Svák
, vysokoškolský pedagóg, podpredseda odvolacej komisie SFZ
Peter Haňdiak, advokát, člen Legislatívnej rady vlády SR, zakladajúci člen UčPS
Patrik Hrbek, predseda Legislatívno-právnej komisie a vedúci právneho oddelenia SOŠV, člen legislatívnej komisie Európskych olympijských výborov
Peter Sepeši, člen Výkonného výboru SFZ, zakladajúci člen UčPS, štátny tajomník MS SR

Andrej Petrovaj Informačný systém športu - súčasný stav (prezentácia)
_________________________________

12:45 - 13:00 sumarizácia a záver podujatia 
_________________________________

13:00 - 14:00 obed
_________________________________